POROČILO O DELOVANJU MUZEJSKEGA DRUŠTVA RIBNICA MED LETI 2012 IN 2021

Ob koncu svojega mandata nam je g. France Ivanec, dolgoletni predsednik Muzejskega društva Ribnica, predstavil obsežno poročilo o delovanju društva v času njegovega mandata.

Vabljeni, da si več o tem preberete na spodnji povezavi.

DOGODKI

LASTNE PUBLIKACIJE


© 2021 Muzejsko društvo Ribnica. VSE PRAVICE PRIDRŽANE